Reklamace

Reklamace nahlášené akceptantem budou řešeny neprodleně, přičemž odpověď na Reklamaci bude udělena nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení Reklamace, a v případě Reklamace týkající se práv a povinností vyplývajících ze zákona z dne 19 srpna 2011 o platebních službách (Reklamace týkající se služeb poskytovaných dodavatelem platebních služeb ) – nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne nahlášení Reklamace. V obzvlášť komplikovaných případech, které neumožňují posouzení Reklamace a udělení odpovědi ve výše uvedeném termínu, může být termín prodloužen, jednak ne více než do 60 dnů ode dne nahlášení Reklamace, a v případě Reklamace týkající se práv a povinností vyplývajících ze zákona z dne 19 srpna 2011 o platebních službách (Reklamace týkající se služeb poskytovaných dodavatelem platebních služeb) – ne více než do 35 pracovních dnů ode dne nahlášení Reklamace. O příčinách zpoždění, okolnostech vyžadujících rozhodnutí pro posouzení případu a také předpokládaném termínu posouzení Reklamace a udělení odpovědi bude Akceptant poinformován.

Comment(0)